Werkwijze

Voor u aan de slag gaan, betekent voor mij: mét u aan de slag gaan. De stappen die ik daarbij zet:

 

Verwachtingen en resultaat
We beginnen met het bespreken van uw vraag en uw verwachtingen over het gewenste resultaat. Daarna ga ik de werkvloer op. Ik beweeg me gemakkelijk binnen organisaties en vorm me snel een beeld van de situatie door o.a. veel ‘waarom’ vragen te stellen. Mensen vinden dat lastig, maar in de antwoorden zit vaak de kern van de oplossing. Het levert me dus veel informatie op en geeft me aanknopingspunten voor het verbeterproces.

 

Verbeterbehoefte
In mijn analyse breng ik de verbeterbehoefte in kaart en benoem ik de doelen. Vervolgens stel ik een plan van aanpak op. Dat is niet een dik rapport, want in mijn ervaring is dat in de meeste gevallen niet nodig. Tijdens de uitvoering zorg ik voor focus en schep ik duidelijkheid. Dat zijn de voorwaarden voor betrokkenheid bij alle partijen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de organisatie en haar doelstellingen.

 

De Persistanto-aanpak
Bij het invoeren van verbeterprocessen is er vaak sprake van weerstand en veranderangst. Dat is heel normaal. Ik ervaar dat mijn manier van werken een spiegelfunctie heeft en daardoor stimulerend werkt. Het aanbrengen van focus is zo’n voorbeeld. Ik ben goed in het aanscherpen van de doelstelling en zorg daardoor dat u en uw medewerkers focus gaan aanbrengen. Hetzelfde geldt voor transparantie. Door helder en duidelijk te zijn over ieders bijdrage aan de organisatie, zorg ik ervoor dat rookgordijnen verdwijnen. Knelpunten komen dan op tafel te liggen waardoor ze bespreekbaar zijn.
“Voor mij zijn vreemden gewoon vrienden
die ik tot nu toe niet heb ontmoet.”
© 2019 Zahra Mousazadeh / Vormgeving en realisatie: Wiep van der Meulen / Teksten: AKA tekst & communicatie / Powered by: Knoop.nl